Χερούλια Απλά:

no4k
no40
no94k
no104
no105
no102k
no107k
no111k
no112k
no116k

Χερούλια Αναβαθμισμένα:

no3
no7
no61
no80
no84
no93
no95
no106
no109
no92

Τιμές:

 • Χερούλια απλά: 25,00€/τμχ
 • Χερούλια αναβαθμισμένα: 40,00€/τμχ

Λαβές Απλές:

no10
no50
no500
no109p
no400
no700
no4
no11
no30

Λαβές Αναβαθμισμένες:

no4
no11
no30
no10
no50
no500
no109p
no400
no700

Τιμές:

 • Λαβές απλές: 35,00€/τμχ
 • Λαβές αναβαθμισμένες: 50,00€/τμχ (50cm)

Μπάρες Απλές:

no160
no170
no171

Μπάρες Αναβαθμισμένες:

no140
no145
no146
aus
no220
no230 (1)
no230
no240

Τιμές:

 • Μπάρες απλές: 60,00€/τμχ
 • Μπάρες αναβαθμισμένες: 90,00€/τμχ (50cm)

Μπούλ:

mpoul_no1
mpoul_no4
mpoul_no92
mpoul_inox
mpoul_no2
mpoul_no3
mpoul_no5
mpoul_no92l

Τιμές:

 • Μπούλ: 35,00€/τμχ

Συλλογή Swarovski:

mpoul_no1sw
mpoul_no92sw
no1swp
no30
no92swm
no94swp
no94swt
no106sw
no109p
no109sw
no240swp_inox
no350sw
no351psw
no920swma
no920swt
no940swp
no940swt

Τιμές:

 • Χερούλια Swarovski : 55,00€/τμχ
 • Λαβές Swarovski : 70,00€/τμχ
 • Μπούλ Swarovski : 50,00€/τμχ
 • Μπάρες Swarovski : 120,00€/τμχ (50cm)

Αξεσουάρ:

heraki
krikos
leon_a
leon_b
ydries
mplok_no1
mplok_no3

Τιμές:

 • Αξεσουάρ: 20,00€ – 45,00€/τμχ
© 2023 Safety-Doors. Designed By: Safety-Doors