ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DELOME

Περιγραφή

Εξωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 8 / 10 πάχος. Τρία κάθετα νευρά και δυο οριζόντια. Περιμετρικά λάστιχα για ηχομόνωση και θερμομόνωση. 16 σημεία κλειδώματος. Πλάκα μαγκανίου 2 mm μπροστά στη κλειδαριά (Anti-Drill ).

Περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIERRE SPARTA 17

Περιγραφή

Εξωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 10 / 10 πάχος. Τρία (3) κάθετα νευρά τύπου Ωμέγα 10/10 γαλβανισμένη λαμαρίνα. Περιμετρικά λάστιχα για ηχομόνωση και θερμομόνωση . 17 σημεία κλειδώματος, 11 κινητά και 6 σταθερά. Πλάκα μαγκανίου 2 mm μπροστά στη κλειδαριά (Anti-Drill ).

Περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHIELD

Περιγραφή

Εξωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 11/10 πάχος. Τρίο (3) κάθετα νευρά τύπου Ωμέγα. 15/10 γαλβανισμένη λαμαρίνα. και τέσσερα (4) οριζόντια. Εσωτερική τομή της πόρτας επενδυμένη με φελιζολ για ηχομόνωση και θερμομόνωση. 17 σημεία κλειδώματος. 11 κινητά και 6 σταθερά. Πλάκα μαγκανίου 3mm μπροστά στη κλειδαριά (Anti-Drill).

Περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ARMOR

Περιγραφή

Εξωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 11 / 10 πάχος. Δυο (2) κάθετα νευρά τύπου Ωμέγα 15/10 γαλβανισμένη λαμαρίνα, και οχτώ (8) οριζόντια. Εσωτερική τομή της πόρτας επενδυμένη με πετροβάμβακα για ηχομόνωση και θερμομόνωση. Εσωτερικό φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 11/10 πάχος. 17 σημεία κλειδώματος, 11 κινητά και 6 σταθερά. Πλάκα μαγκανίου 3 mm μπροστά στη κλειδαριά (Anti-Drill ).

Περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TANK

Περιγραφή

Εξωτερικό φύλλο από μονοκόμματη γαλβανισμένη λαμαρίνα 11/10 πάχος. Δυο (2) κάθετα νευρά τύπου Ωμέγα, και δώδεκα (12)οριζόντια, 15/10 γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εσωτερικό φύλλο από μονοκόμματη γαλβανισμένη λαμαρίνα 11/10 πάχος. 19 σημεία κλειδώματος, 13 κινητά και 6 σταθερά. Πλακά μαγκανιού 3mm μπροστά στη κλειδαριά(Anti-Drill )

Περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GUARD

Περιγραφή

Εξωτερικό φύλλο από μονοκόμματη γαλβανισμένη λαμαρίνα 12.5/10 πάχος. Δυο (2) κάθετα νευρά τύπου Ωμέγα, 15/10 γαλβανισμένη λαμαρίνα, και δεκαέξι (16)οριζόντια, . Εσωτερικό φύλλο από μονοκόμματη γαλβανισμένη λαμαρίνα 11/10 πάχος. 22 σημεία κλειδώματος, 16 κινητά και 6 σταθερά. Πλακά μαγκανιού 3mm μπροστά στη κλειδαριά(Anti-Drill).

Περισσότερα
© 2023 Safety-Doors. Designed By: Safety-Doors